TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Telekinezi nasıl yapılır? Telekinezi teknikleri, kaşık nasıl bükülür? Kinezinin maddeye tesiri ve Telekinezi hakkında bilmek istedikleriniz Telekinezi Nedir?
Cevapla
Kullanıcı avatarı
ibrahimduygulu
Mesajlar: 334
Kayıt: 29 Ara, 17:31

TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ibrahimduygulu »

A-

Absent Healing ( Uzaktan İyileştirme )
İyileştiricinin, iyileştirilecek kişi ile direk temasta bulunmadan iyileştirme eylemini gerçekleştirmesi durumu.


Absent Sitter ( Uzaktan Oturum)
Okuması yapılan kişinin oturumda bulunmaması durumu. Vekil oturumu.


Acupuncture ( Akapunktur)
Beden üzerinde belirli lokasyonlara iğne batırılarak uygulanan geleneksel Çin medikal uygulaması.


Agent ( Aracı)
(a) Diğer bir deneğe, telepati veya benzer yolla bilgi iletmeye çalışan kişi.
((IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Psikokinesis deneyinde, denek olan şey, kimse. ( Psikokinesis : zihnin doğrudan doğruya maddeyi etkileme gücü )
© Poltergeist aktivitelerinin odağı olan şey.


Akashic Records ( Akaşik Kayıtlar)
Bazı mistik doktorinlerin inanışına gore, zamanın başlangıcından itibaren tecrübe edilen tüm hatıraların- olayların , kalıcı bir şekilde ruhsal öze kaydedilmesi, depolanması.


Alien Abduction Experience ( Yabancılar tarafından kaçırılma tecrübesi)
Rapor edilmiş ,yabancı yaratıklar tarafından ( çoğunlukla uzaylılar tarafından uzay gemilerine kaçırılan vakkalar) kaçırılma tecrübesidir. Kaçırılan kişi çoğunlukla zaman kaybı ( zaman atlaması ) ve hafıza kaybı gibi rahatsızlıklara mağruz kalmıştır. Hipnoz ve geriye dönme sanslarıyla hafıza onarıldığında, çoğunlukla, kaçırılan kişinin kaçıran yabancılar tarafından cerrahi mudahele gördüğü rapor edilmiştir.


Alpha Rhythm ( Alfa Ritmi )
Zihin dinlenmesine ( gevşemişliğine ) bağlı olarak beyin içindeki elektriksel aktivitedir. ( saniyede ortalama 10 dönüş )


Altered State of Consciousness (ASC) ( Şuur – Bilincin Değişik Durumu )
Uyur veya uyanıklık durumunun “normal” den farklı bir durumda olmasını belirten terim ( anormal şuur durumu ) . ASC aynı zamanda hipnoz, trans, kendinden geçme ( ekstaz), uyuşma , meditatif ( dalgınlık) gibi tecrübeleri de içerir. ASC’nin mutlaka paranormal vasıflar taşıması gerekli değildir.


Ancestor Worship ( Ata (Cet) Tapınma )
Ölmüş Ataları yükseltmeyi ( ululama ) içeren dinsel pratik, uygulama.


Angels ( Melekler )
İhtiyaç içindeki insanlara yardım eden, yardımsever ruhani varlıklar.


Animal Magnetism ( Hayvan Manyetizması )
İyileştirme için, bir kişiden diğer bir kişiye nakledilebildiği varsayılan güç veya likid ‘i tanımlamak için F.A. Mesmer tarafından bulunmuş bir terim.


Animal Mutilation ( Hayvan Mutilasyonu , değişimi, yağması)
Herhangibir, yırtıcı hayvan, kaza veya hastalık izi olmayıp, normal bir açıklaması olmayan garip yara izlerine sahip hayvan( genellikle ineklerde ) cesetlerinin bulunması olayı. Kesikler ve yaraların çoğunlukla cerrahi mudahele amacıyla açıldığı anlaşılır. Tipik cesetlerde kanın tamamı çekilmiştir. Bazı vücut parçaları da kayıptır.


Animal Psi ( Hayvan Psi )
Hayvanlar tarafındaN sergilenen paranormal yetenekler. Ayrıca Anpsi olarak da bilinir.


Animism ( Animizm)
Bütün varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktorin. Varlıkların bedenlerinden ayrı orarak ruh taşıdıklarına dair inanış. Ruh varlığına inanış.


Announcing Dream ( Haberci Rüyalar )
Birinin tekrar doğuşunu haber veren rüyalar. ( reenkarnasyon ile ilgili )


Anomalous Experience ( Olağandışı Deneyimler)
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan olağan dışı deneyimleri anlatmak için kullanılan terim.


Anomalous Phenomena ( Olağandışı Fenomen )
Geçerli bilimsel bilgilerle açıklanamayan doğal fenomen.


Anoxia ( Anoksi )
Kanda oksijen azlığı, beyine yeterli oksijenin gitmemesi.


Apparition ( Hayalet görünmesi , Tayf )
Genel olarak kişi uyanırken veya uyku haline geçiş sırasında, bir şahıs veya bir mizansenin görüntüsünü tecrübe etmesi.


Apport ( Aport)
Fiziksel bir objenin nereden geldiği açıklanamaz bir şekilde belirmesi. ( yoktan var olması gibi ) Aportlar genellikle seans odaları ve fiziksel medyumlukla ilişkilidir.
( Materyalizasyon ve teleportasyon ile ilgili )


Artefact (Artifakt : İnsan eliyle yapılan şey )
Parapsikolojide, paranormal fenomen ile ilgili sahte kanıt. ( Normal bir dış etki ile oluşturulmuş)


Astral Body ( Astral Beden)
Okültist, Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, kişinin fiziksel bedeninin kopyası ( çifti) olduğu farzedilen diğer beden. Astral bedenin , beden dışına çıkma tecrübesi veya ölüm anında fiziksel bedenden ayrılabilir olduğuna inanılır.


Astral Projection ( Astral Projeksiyon, Astral Çıkış )
Okultist, Spiritualist ( İspirtist ) ve Teosofist’ler tarafından kullanılan, beden dışına çıkma tecrübesi için kullanılan bir terim. Astral bedenin, fiziksel bedenin dışına çıkması halinde gerçekleştiğine inanılır.


Astrology ( Astroloji )
Yıldızlar ilmi. Atrolojik olayları , dünyadaki olayların ilişikliği doğrultusunda tanımlama, teşhis etme teorisi ve uygulaması. ( bireyin kişiliği ve biyografisi yada sosyal ve politik trendlere gore )


Atavism ( Atavizm , Atacılık )
Eski nesillerin bir özelliğinin birkaç kuşak sonar tekrar belirmesi. Genetik geridönüş.


Augury ( Kehanet )
Kehanet, fal, alamet, kehanet ayini .


Aura ( Aura )
Bazıları tarafından, yaşayan varlıkları çevrelediği inanılan enerji alanı. Bazı Clairvoyant’lar ( gözle görülemeyen şeyleri gören kimse ) auraları gördüklerini idda ederler. ( genel olarak ışıklı , renkli bir hale olarak. )


Automatic Writing ( Otomatistik Yazı )
Ne yazıldığını bilmeden, bilinçli bir kontrol olmaksızın anlaşılabilir mesajlar yazmak.


Automatism ( Otomatizm )
Otomatist olan kişinin bilnçli kontrolü veya bilges olmadan yaptığı fiziksel faliyetler.
( Kol hareketleri, yazı yazmak, çizmek, müzik çalmak). Ayrıca Motor Otomatizmi olarak da bilinir.


Autoscopy ( Otoskopi )
(a) Başka birinin diğer bedenini ( astral bedenini ) görmek.
((IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Kişinin beden dışına çıkarak kendi diğer bedenini ( astral bedenini ) görmesiB-
Ba ( Ba )
Eski Mısırlılar tarafından ölümsüz olduğuna inanılan, bir kişinin özü. Ruh.


Banshee ( Banşi )
Galler bölgesindeki inanışlarına gore, inildiyip bağırarak ölümü haber veren dişi varlık.


Bardo ( Bardo )
Tibet Budizminde, varoluşun orta seviyesi. Hayat ve yeniden doğuş arasındaki seviye.


Basic Technique ( Temel Teknik )
Tahmini yapılan her kartın ayrılıp kenara koyulmasıyla uygulanan, Zihin Okuma testlerinde kullanılan Kart Tahmin testine verilen ad. ( Card-Guessing)


Billet Reading ( Pusula, Not Okuma )
Herhangi bir sorunun gizlice bir kağıda yazılıp, bir zarfın içine koyularak mühürlenip psişiğe verilmesi, psişiğin verilen mühürlü zarfı alarak, içindeki soruyu tahmin ederek doğru cevabı vermeye çalışmasıdır.


Bilocation ( Bilokasyon )
Aynı anda iki farklı yerde görünmek, bulunmak.


Bio-PK ( Bio PK)
Biyolojik proseslerde psikokinetik etkiler.


Black Art ( Kara Sanat)
Siyah bir örtüyü siyah arka planda üzerinde kullanarak, objeleri saklamak için kullanılan,sihir tekniği. Çoğunlukla hilekarlar ve sahte medyumlar tarafından kullanılmıştır.


Black Magic ( Kara Büyü )
Başkalarına zarar vermek amacıyla yapılan ayin veya büyü .


-C-Cabinet ( Kabin )
Fiziksel medyumun, çeşitli fenomenlerin meydana geldiği durumda, kutu veya perdelerle kapanmış bir alanın içinde tutulması.

Call ( Çağrı )
Kart Tahmini veya ESP testi sırasında hedef tarafından verilen karşılık.

Candomble ( Kandomble )
Brezilya kökenli ruhani inanış.

Card Guessing ( Kart Tahmini )
Setteki kartların tahminine dayanan deneysel test.. ( Oyun veya Zener Kartları )

Cartomancy
Kartları kullanarak geleceği okuma. Örn. Tarot.

Cerebral Anoxia ( Beyinsel Anoksi )
Beyine yeterince oksijen gitmemesi. Genellikle duyu tahribatı, halusinasyon bazen de ölüp tekrar dirilme terübelerini açıklamak için kullanılır.

Chance ( Şans)
Olaylar üzerinde rastgele, tahmin edilemez etkiler.

Channeling ( Kanal Açma )
Enkarne olmamış varlıklardan mesaj ve ilham alma.

Charm ( Tılsım )
Büyü veya içinde büyü taşıyan nesne .

Christian Science ( Hristiyan İlimi )
Marry Baker Eddy tarafından kurulan dini iyileştirme hareketi . Ortodoks medical uygulamalarını reddeder.

Cipher Test ( Şifre Testi )
Ölümden sonra şifre ile bağlantı kurmak için kişinin bıraktığı şifreli mesaj.

Circle ( Çember )
Seans düzenleyen insan grubu.

Clairaudience ( Sesli Mesaj Algılama )
Paranormal sesler duyarak olarak informasyon ( bilgi ) elde etme

Clairvoyance ( Durugörü - Klervoyans )
Gözle görülmeyen duyu ötesi şeyleri görerek ve duyarak algılama.

Clairvoyant ( Klervoyant )
Transa girmeye gerek duymadan, duyu ötesi şeyleri gören, algılayan kimse.

Coincidence ( Tesadüf, Raslantı )
Kısa zaman içinde, birbirleriyle alakası olmayan olayların, anlamlı ve birbirine bağlıymışcasına iki veya daha çok kez vukuu bulması. Raslantılar bazen açıklanamaz ve tahmin edilemez şekilde garip olabilirler.

Collective Apparition ( Ortak Görünme )
Bir hayaletin veya görüntünün bir değil birkaç kişi tarafından görülmesi.

Collective Unconscious ( Ortak Bilinçsizlik)
Carl.G Jung ( 1865 –1961 ) tarafından ileri sürülen, insanlar tarafından ortak olarak paylaşılan bilinçsiz düşünce veya tecrübe seviyesi.

Communication ( Haberleşme)
Medyumlukta, diskarne varlıkların verdiği mesajlar.

Communicator ( Haberci )
Medyumun mesajları aldığı diskarne varlık. .

Confederate ( İttifakçı )
Sahte Psişik veya mentaliste gizlice bilgi sağlayan kişi.

Conjuring ( Sihirbazlık )
Hile kullanarak paranormal efekler yaratmak. Genellikle eğlence amaçlıdır.

Contact Mind Reading ( Temasla Zihin Okuma )
Telepatinin taklidi bir teknik olarak, zihin okuyucusunun ( karşıdaki kişinin elini veya kolunu tutarak ) zihni okunan kişinin bilinçsizce yaptığı belli belirsiz kas hareketlerini anlamlandırması, okumasıdır. Ayrıca kas okuma olarak da bilinir.

Control ( Kontrol)
(a) Deneysel Parapsikolojide, deneyin standart usuller içerisinde yürütülüp, sonuçların mevzu dışı sebeplerle lüzumsuz yere etkilenmemesininin temin edilmesidir.
((IMG:style_emoticons/default/cool.gif) İspirtisma’da , trans medyumuyla haberleşen ve genellikle trans durumunu control eden diskarne varlık.

Control Group ( Kontrol Grubu )
Performansları deneysel konularla mukayese edilen insan grubu. Deneysel Grup.

Corn Circle ( Mısır Dairesi)
Daha çok Güney Britanyada yaygın olan, büyümekte olan ekin tarlalarından bulunan dairesel veya daha ayrıntılı oluşumlar. Şekiller. Bazen UFO gözlemleriyle ilişkilidirler. Çoğu şekil zekice şekillendirilmiş ve anlam ifade eder gibi görünür. Bu işaretlerin esrarı çözülememiştir.

Correlation ( Korrelasyon - Değişkenlik Bağlantısı )
Iki veya daha fazla olay veya değişkenliğin arasındaki benzerlikler. Ortak ilişki.

Correlation Coefficient ( Korrelasyon Katsayısı )
Iki veya daha fazla ölçünün birbirleri arasındaki bağlantının derecesini gösterir matematiksel indeks.

Cosmic Consciousness ( Kozmik Bilinç )
Kişinin , tüm kainatın yaşayan bir varlık olduğunun farkına varma tecrübesi.

Coven ( Koven)
Cadılardan oluşan grup.

Crisis Apparition ( Kriz Anı Görünmesi )
Önemli bir krizin ( Ölüm, kaza veya ani hastalık ) ilk birkaç saati içinde kişinin görüntü tecrübesi yaşaması. ( hayalet, tayf, bilinmeyen cisim v.s.)

Cross-correspondence ( Çapraz Muhabere )
(a) iki veya daha fazla medyumun, ayrı ayrı aldıkları, ancak bir araya getirildiklerinde bir anlam teşkil eden bilgi, enformasyon parçaları.
((IMG:style_emoticons/default/cool.gif) Çapraz Muhabere, Fiziksel Araştırma Cemiyeti ile ilişkili olan bir grup Otomatistin devam ettirdiği ve 1901 den 1932’ye kadar süren kompleks bir çapraz muharebeye verilen addır.

Cryptomnesia ( Kripto Hafıza )
Kaynağını bilmeden kişinin açıkladığı, bildirdiği bir bilgi.( İlham yoluyla bildirmesi)
Bazen Kripto Hafıza, Ksenoglosi ( Kişinin bilmediği bir lisanda yazması veya konuşması ) ve Geçmiş Hayat Anısı gibi paranormal tecrübeleri açıklamak için de kullanılır.

Crystal Gazing ( Kristale Bakmak )
Paranormal bilgiler almak üzere ayna, cam veya bir likidin yansınalı yüzeyine bakmaktır. Scrying olarak da bilinir.

Curse (Lanet)
Başkalarına paranormal yollardan zarar vermek için yazılmış veya söylenmiş sözler.ALINTIDIR...
İnanmak başarmanın yarısıdır...Bu her iş için böyledir...
Kullanıcı avatarı
ddemmahum
Mesajlar: 1533
Kayıt: 07 Şub, 11:41

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ddemmahum »

sağol kardeş
::Welcome to home Bruce::
Kullanıcı avatarı
multiplayer1
Mesajlar: 799
Kayıt: 21 Ara, 13:11
Konum: Denizli

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen multiplayer1 »

saol ama içinde daha kimsenin yapamadığı şeyler var...xD
insan özeni imreniyo yapmak istiyo :D
Kullanıcı avatarı
Sai
Yönetici
Yönetici
Mesajlar: 1687
Kayıt: 09 Şub, 21:42
Yaşadığınız İl: 54 Sakarya
Burcunuz: Aslan Burcu: 23 Temmuz-22 Ağustos
Cinsiyetiniz: Erkek

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen Sai »

güzel yazı saol
ByyGoko
Mesajlar: 3
Kayıt: 17 Şub, 20:00

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ByyGoko »

saol
Kullanıcı avatarı
ibrahimduygulu
Mesajlar: 334
Kayıt: 29 Ara, 17:31

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ibrahimduygulu »

Biz yaparız multi inanıyorum yani :D onca şeyi yapabiliyosak :D bunlar vızzzzzzzzzz
İnanmak başarmanın yarısıdır...Bu her iş için böyledir...
Kullanıcı avatarı
multiplayer1
Mesajlar: 799
Kayıt: 21 Ara, 13:11
Konum: Denizli

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen multiplayer1 »

eninde sonunda yapıcaz yhaa...
Kullanıcı avatarı
ibrahimduygulu
Mesajlar: 334
Kayıt: 29 Ara, 17:31

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ibrahimduygulu »

yani :D
İnanmak başarmanın yarısıdır...Bu her iş için böyledir...
Kullanıcı avatarı
ibrahimduygulu
Mesajlar: 334
Kayıt: 29 Ara, 17:31

Re: TELEKİNEZİ SÖZLÜĞÜ....

Okunmamış mesaj gönderen ibrahimduygulu »

bizden kaçarmı :D
İnanmak başarmanın yarısıdır...Bu her iş için böyledir...
Cevapla
  • Benzer Konular
    Cevaplar
    Görüntüleme
    Son mesaj

“Telekinezi Nedir?” sayfasına dön